Nhằm tăng khả năng cạnh tranh, DN đã đầu tư 550 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia năm 2013 hỗ trợ 100 triệu đồng để mua sắm dàn máy cắt, tách vỏ cứng hạt điều công suất từ 5-6 tấn điều chẻ trong vòng 10 tiếng đồng hồ, tỷ lệ sạch của máy chẻ đạt 70-80%. Trước đây, mỗi ngày, 90 công nhân ở khâu tách vỏ cứng hạt điều của DN phải làm việc 12 tiếng đồng hồ mới chẻ được từ 4-5 tấn hạt điều với mức lương DN phải trả cho bộ phận này khoảng 250 triệu đồng.

Đến nay máy chẻ hạt điều có thể giảm sức lao động, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Được biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước đã thực hiện được 5 đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất chế biến hạt điều”, trong đó 3 đề án được thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và 2 đề án được thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương, góp phần khuyến khích phát triển CNNT, tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Video giới thiệu công ty