Tin nổi bật

22.5.7.13S + TE

22.5.7.13S + TE

Đang cập nhật thông tin...

22.5.5.13S GOLD

22.5.5.13S GOLD

Đang cập nhật thông tin...

22.5.5.13S + TE

22.5.5.13S + TE

Đang cập nhật thông tin...

20.6.8 + 15S

20.6.8 + 15S

Đang cập nhật thông tin...

20.5.7.13S

20.5.7.13S

Đang cập nhật thông tin...

22-5-7-13S

22-5-7-13S

- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch.
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.

22-5-5-13S+TE

22-5-5-13S+TE

- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.

20-6-8+15S+TE

20-6-8+15S+TE

- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.

20-5-7-13S+TE

20-5-7-13S+TE

- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.

Video giới thiệu công ty