Tin nổi bật

16-16-8-13S+TE

16-16-8-13S+TE

- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

16 - 16 - 8 - 13S Thường

16 - 16 - 8 - 13S Thường

- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.

16-16-8-13S Philippines

16-16-8-13S Philippines

- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.

16.16.8.13S JAPAN

16.16.8.13S JAPAN

- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

KALI 30

KALI 30

- Cải tạo đất.

- Kháng sâu bệnh

- Trái lớn, chắc hạt

- Tăng năng suất cây trồng

1 2
Video giới thiệu công ty