Tin nổi bật

Siêu tăng trưởng 3D

Siêu tăng trưởng 3D

Đang cập nhật thông tin...

NPK Đa năng

NPK Đa năng

Đang cập nhật thông tin...

16 - 8 - 20

16 - 8 - 20

Đang cập nhật thông tin...

NPK 15 - 15 - 15

NPK 15 - 15 - 15

Đang cập nhật thông tin...

Con trâu tăng trưởng

Con trâu tăng trưởng

Đang cập nhật thông tin...

20.20.15 TE

20.20.15 TE

Đang cập nhật thông tin...

 

20.20.15

20.20.15

Đang cập nhật thông tin...

16.16.8.6S + TE

16.16.8.6S + TE

Đang cập nhật thông tin...

16 - 16 - 8 - 13S

16 - 16 - 8 - 13S

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

1 2
Video giới thiệu công ty