Tin nổi bật

HT2

- Tăng đậu quả, quả to, chắc hạt.
- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.
- Tăng nâng suất và chất lượng.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 14%
- LÂN (P2O5) : 9%
- KALI (K2O) : 13%
Ca ; Mg ; S ; Cu ; Zn ; Mo ; Bo ; Mn ... 

2) Công dụng:

- Tăng đậu quả, quả to, chắc hạt.
- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.
- Tăng nâng suất và chất lượng.

3) Cách dùng:

- Bón sau khi cây có mầm hoa.
- Lượng bón 0.5 Kg/Gốc.  

Video giới thiệu công ty