Tin nổi bật

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

1) Thành phần

- ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 0%
- KALI (K2O) : 20% 

2) Công dụng: 

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

 3) Cách dùng:

- Bón 40 - 45 ngày sau khi sạ.

- Lượng bón: 100 - 150 Kg/HA

 

Video giới thiệu công ty