Tin nổi bật

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí, phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

1) Thành phần:

- Đạm (N): 20%

- Lân (P2O5) : 10%

- Kali (K2O) : 6%

2) Công dụng:

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.

- Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

3) Cách dùng:

- Bón sau sạ 20-25 ngày

- Lượng bón: 200-250 kg/ha

 

Video giới thiệu công ty