Tin nổi bật

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 18%
- LÂN (P2O5) : 18%
- KALI (K2O) : 6%

2) Công dụng:

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

3) Cách dùng:

- Bón sau sạ 10-15 ngày

- Lượng bón: 150 kg/ha

Video giới thiệu công ty