Tin nổi bật

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 23%
- LÂN (P2O5) : 5%
- KALI (K2O) :  20%

2) Công dụng:

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

3) Cách dùng:

- Bón khi lúa đón đòng 40 - 45 ngày ( sau khi cấy hoặc sạ ).
- Lượng bón 100 - 150 Kg/HA. 

 

Video giới thiệu công ty