Tin nổi bật

17 - 7 - 17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )

17 - 7 - 17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )

- Tăng sinh trưởng,tăng sức đề kháng.
- Giúp bộ rễ phát triển sâu rộng, hạn chế bệnh về rễ, kéo dài tuổi thọ của cây.

20 - 10 - 15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )

20 - 10 - 15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )

- Sinh trưởng, nhiều trái, chắc hạt, sức chống chịu hạn, gió và sâu bệnh

- Năng suất, chất lượng và lợi nhuận, độ phì nhiêu của đất

20 - 6 - 8 - 15S + TE CAFE ( Tan Nhanh )

20 - 6 - 8 - 15S + TE CAFE ( Tan Nhanh )

- Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch,giúp cây cà phê phát triển mạnh.
- Thúc đẩy phân hóa mầm tốt,ra hoa nhiều,hoa nở đều và tập trung.

17 - 8 - 18 + TE Cà Phê ( Tan Nhanh )

17 - 8 - 18 + TE Cà Phê ( Tan Nhanh )

Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng sức đề kháng.

16 - 8 - 18 - 13S + TE + B2O3 + Cu + Zn Cà Phê

16 - 8 - 18 - 13S + TE + B2O3 + Cu + Zn Cà Phê

- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản, tăng lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu cho đất.

16 - 8- 16 - 13S + TE + Bo + Cu (Bao hồng) Cà Phê

16 - 8- 16 - 13S + TE + Bo + Cu (Bao hồng) Cà Phê

Phân 16-8-16-13S + Bo + TE cung cấp lượng lớn Bo giúp hạn chế rụng quả, và nâng cao chất lượng nông sản.

16 - 8 - 16 - 13S + TE + B2O3 + Cu + Zn Cà Phê

16 - 8 - 16 - 13S + TE + B2O3 + Cu + Zn Cà Phê

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.

- Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

16-16-8-13S+TE Cà Phê (B,Cu,Zn)

16-16-8-13S+TE Cà Phê (B,Cu,Zn)

- Cung cấp dinh dưỡng Đạm, Lân, Kali, Trung Vi Lượng trong suốt thời kỳ.
- Sinh trưởng và phát triển cây trồng, cải tạo đất.

Video giới thiệu công ty