Tin nổi bật

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 30%
- LÂN (P2O5) : 30%
- KALI (K2O) : 0% 

2) Công dụng:

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

3) Cách dùng:

- Bón lót hoặc bón thúc ở thời kỳ đầu sinh trưởng của cây trồng.
- Lượng bón 50 - 100 Kg/HA 

 

Video giới thiệu công ty