Tin nổi bật

- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 5%
- KALI (K2O) : 5%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
MgO : 0.5% ; CaO : 0.5% ; Fe : 100ppm
Cu : 100 ppm ; Zn : 100ppm ; Mn : 100ppm ; Bo 200ppm
 

2) Công dụng:

* Phân bón CON TRÂU MÙA KHÔ CAO CẤP là phân tan nhanh,chứa Đạm ,
Lân, Kali và Trung Vi Lượng cao ( Bo, Zn, Ca, Mg ) giúp ;
- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng. 

 

3) Cách dùng:

- Cây Cà phê : bón 100 - 200 Kg/HA/lần bón đối với cây kiến thiết cơ bản.
- Cây Cà phê : bón 200 - 300 Kg/HA/lần bón đối với cây kinh doanh.
- Cây Tiêu : bón  0.1 - 0.2 Kg/Cộc/lần bón đối với cây kiến thiết cơ bản.
- Cây Tiêu : bón  0.2 - 0.4Kg/Cộc/lần bón đối với cây kinh doanh.

Video giới thiệu công ty