Tin nổi bật

- Tăng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

- Tăng độ phì nhiêu của đất.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 10%
- KALI (K2O) : 24%
CANXI (CaO) : 0.3%
- MAGIE (MgO) : 0.4%
- LƯU HUỲNH (S) : 0.5%

2) Công dụng:

- Tăng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

- Tăng độ phì nhiêu của đất. 

3) Cách dùng:

* Cây thời kỳ kiến thiết cơ bản : bón 1 - 1.5 Kg/Trụ/Năm ( chia làm 4 lần bón ).Giúp cây phát triển thân, cành, rễ, cây cứng cáp, chống chịu sâu bệnh.
Cây thời kỳ kinh doanh : sau khi thu hoạch : giúp cây mau hồi phục, phân hóa mầm, hoa sớm và ra hoa to, Chia làm 4 lần bón vào các tháng 10, 12, 2 và tháng 4, mỗi lần bón 300 - 400 g/trụ.
- Sau thụ phấn 3 - 5 ngày bón 300 - 400 g/trụ.
- Sau khi đậu trái 7 - 10 ngày bón 300 - 400 g/trụ, giúp to trái, đẹp,
- Bón thêm 2 lần vào 2 tháng tiếp thoe, mỗi lần bón 300 - 400 g/trụ,giúp trái to,chất lượng chín tập trung

Video giới thiệu công ty