Tin nổi bật

- Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch,giúp cây cà phê phát triển mạnh.
- Thúc đẩy phân hóa mầm tốt,ra hoa nhiều,hoa nở đều và tập trung.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 6%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 15%
CaO;0,5% ; MgO;1,5% ; Fe;100ppm; Zn;20ppm; Cu:10ppm ; B:120ppm. Hợp chất Amino acid giúp cây tăng khả năng chống chịu khô hạn. 

2) Công dụng:

- Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch,giúp cây cà phê phát triển mạnh.
- Thúc đẩy phân hóa mầm tốt,ra hoa nhiều,hoa nở đều và tập trung.
- Tỷ lệ đâu quả cao, giảm rụng trái, trái lớn nhanh.
- Năng suất nâng cao, chất lượng tốt.
- Giúp cây cà phê tăng sức chống chịu điều kiện nắng nóng trong mùa khô. 

3) Cách dùng:

- Bón cho cây cà phê và cây ca cao : 200 - 400 Kg/HA
- Bón cho cây tiêu : 300 - 500 Gam/Gốc .
- Bón cho các loại cây khác : 200 - 400 Kg/HA 

Video giới thiệu công ty