Tin nổi bật

- Sinh trưởng, nhiều trái, chắc hạt, sức chống chịu hạn, gió và sâu bệnh

- Năng suất, chất lượng và lợi nhuận, độ phì nhiêu của đất

1) Thành phần:

- ĐẠM ( N ) : 20 %
- LÂN ( P2O5 ) :10 %
- KALI ( K2O ) : 15 %

2) Công dụng:

- Sinh trưởng, nhiều trái, chắc hạt, sức chống chịu hạn, gió và sâu bệnh

- Năng suất, chất lượng và lợi nhuận, độ phì nhiêu của đất

3) Cách dùng:

- Bón cho cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản từ 3 - 4 lần/ 01 năm.
- Lượng bón 600 - 1000 Kg/HA.
- Tùy tuổi cây . 

Video giới thiệu công ty