Tin nổi bật

- Cây to, khỏe, chống đổ ngã
- Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất

1) Thành phần:

- ĐẠM ( N ) : 17 %
- LÂN ( P2O5 ) : 7 %
- KALI ( K2O ) : 17 %
- LƯU HUỲNH ( S) : 8%
- CANXI ( CaO ) : 2%
- MA GIÊ ( MgO ) : 1 % 

2) Công dụng:

- Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.
- Cây to, khỏe, chống đổ ngã
- Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất 

3) Cách dùng: Lượng bón : 600-700 kg/ha . Chia làm 3 lần bón đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa. 

Video giới thiệu công ty