Tin nổi bật

Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng sức đề kháng.

1) Thành phần:

- ĐẠM ( N ) : 17 %
- LÂN ( P2O5 ) : 8 %
- KALI ( K2O ) : 18 %
- LƯU HUỲNH ( S) : 13%
- CANXI ( CaO ) : 0.1%
- MA GIÊ ( MgO ) : 0.1 % 

2) Công dụng:

- Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng sức đề kháng.
- Trái nhiều, chống rụng trái, chắc hạt, tăng năng suất

3) Cách dùng:

- Cây cà phê : 1.700 – 2.400 kg/ha. Chia làm 3 lần bón, đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa.
- Cây tiêu, cao su : Bón 2-4 kg/cây/năm . Chia làm 3 lần bón ,đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa.
- Cây trồng khác : 200-500 kg/ha. Chia làm 3 lần bón , lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành. 

Video giới thiệu công ty