Tin nổi bật

- Cung cấp dinh dưỡng Đạm, Lân, Kali, Trung Vi Lượng trong suốt thời kỳ.
- Sinh trưởng và phát triển cây trồng, cải tạo đất.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
B : 0.1% ; CaO : 0.1% ; MgO : 0.1% ; Fe : 0.01% ; Cu : 0.02% ; Zn :  0.05% 

2) Công dụng:

- Cung cấp dinh dưỡng Đạm, Lân, Kali, Trung Vi Lượng trong suốt thời kỳ.
- Sinh trưởng và phát triển cây trồng.
- Cải tạo đất.
- Đặc biệt cung cấp Bo và Trung Vi Lượng giúp hoa phát triển, nâng cao chất lượng phấn, tỷ lệ đậu trái cao, nuôi trái phát triển nhanh,chống rụng trái.

3) Cách dùng:

* Bón cho cây cà phề thời kỳ kiến thiết cơ bản :
- Năm trồng mới : 400 - 600 Kg/HA/Năm.
- Năm thứ 2 : 600 - 700Kg/HA/Năm.
- Năm thứ 3 : 800 - 900 Kg/HA/Năm.
* Bón cho cây cà phê thời kỳ kinh doanh :
- 400 - 600 Kg/HA/Lần Bón ( Bón vào đầu mùa mưa )  

Video giới thiệu công ty