Tin nổi bật

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- MAGIÊ ( MgO) : 1%
- KẼM (ZnO) : 1000ppm
- BORON ( B2O3) : 500ppm 

2) Công dụng:

- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất. 

 

3) Cách dùng:

* Thích hợp với nhiều loại cây trồng 
- Lúa : 400 - 500 Kg/HA.
- Cây ăn trái và cây dài ngày :2 - 5 Kg/Cây/Năm.
- Rau màu và cây ngắn ngày : 300 - 600 Kg/HA. 

Video giới thiệu công ty