Tin nổi bật

- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản, tăng lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu cho đất.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 8%
- KALI (K2O) : 18%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
CaO : 0.1% ; MgO : 0.1%; B : 0.1; Fe : 0.1% ; Zn : 0.1% ; Cu : 0.005% 

2) Công dụng:

- Tăng sinh trưởng, phát triển và tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản.
- Tăng lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu cho đất. 

3) Cách dùng:

- Bón cho cây Cà Phê từ : 1700 - 2.400 Kg/HA/Năm chia làm 3 lần bón đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa.
- Bón cho cây Tiêu, Cao Su từ : 2 - 4 Kg/Cây/Năm chia làm 3 lần bón đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa. 

 

Video giới thiệu công ty