Tin nổi bật

Phân 16-8-16-13S + Bo + TE cung cấp lượng lớn Bo giúp hạn chế rụng quả, và nâng cao chất lượng nông sản.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 8%
- KALI (K2O) : 16%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
Các trung vi lượng  (%) : CaO : 0.05 ; MgO : 0.02 ; B : 0.1 

2) Công dụng:

- Cung cấp lượng lớn dinh dưỡng Đạm, Lân, Kali cho cây trồng .
- Đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng,phát triển tốt, cho nâng suất cao và ổn định.
- Phân 16-8-16-13S + Bo + TE cung cấp lượng lớn Bogiúp hạn chế rụng quả, và nâng cao chất lượng nông sản.
- Phân 16-8-16-13S + Bo + TE có tính tan nhanh giúp cây trồng hấp thụ nhanh,tránh lãng phí rất thích hợp cho cây cà phê và các loại cây trồng khác. 

 

3) Cách dùng:

- Cây Cà Phê : 1.900 - 2000 Kg/HA/Năm, chia làm 3 lần vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa
- Điề, Hồ Tiêu , Cao Su : 2 - 4 Kg/Cây/Năm, chia làm 3 lần vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa 

Video giới thiệu công ty