Tin nổi bật

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.

- Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 8%
- KALI (K2O) : 16%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- CANXI (CaO) : 2%
- MAGIE (MgO) : 0.75%
Fe;100ppm; Cu : 5ppm ; Zn : 5ppm ; Bo : 300ppm

2) Công dụng:

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.

- Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. 

3) Cách dùng:

- Bón cây Cà Phê đầu mùa mưa :  bón 500 - 600 Kg/HA.
- Bón cây Cà Phê giữa mùa mưa : bón 600 - 800 Kg/HA
- Bón cây Cà Phê cuối mùa mưa : bón 500 - 600 Kg/HA
- Bón cây Tiêu & Điều : bón trước khi ra bông, sau đậu trái, sau khi thu hoạch từ 0.5 - 0.6 Kg/HA
- Các loại cây khác bón từ 150 - 200 Kg/HA

Video giới thiệu công ty