Tin nổi bật

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
B : 0.1% ; CaO : 0.1% ; MgO : 0.1% ; Fe : 0.01% ; Cu : 0.02% ; Zn :  0.05% 

2) Công dụng:

- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất. 

 

3) Cách dùng:

* Thích hợp với nhiều loại cây trồng 
- Lúa, Bắp : 400 - 500 Kg/HA.
- Cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày :2 - 5 Kg/Cây/Năm.
- Rau màu và các loại cây trồng khác : 300 - 600 Kg/HA. 

Video giới thiệu công ty