Tin nổi bật

17 - 8 - 18 + TE Cà Phê ( Tan Nhanh )

17 - 8 - 18 + TE Cà Phê ( Tan Nhanh )

Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng sức đề kháng.

HR 3

HR 3

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

16.16.8.13S JAPAN

16.16.8.13S JAPAN

- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

16 - 8 - 18 - 13S + TE + B2O3 + Cu + Zn Cà Phê

16 - 8 - 18 - 13S + TE + B2O3 + Cu + Zn Cà Phê

- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản, tăng lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu cho đất.

30 - 30 - 0

30 - 30 - 0

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

KALI 30

KALI 30

- Cải tạo đất.

- Kháng sâu bệnh

- Trái lớn, chắc hạt

- Tăng năng suất cây trồng

16 - 8- 16 - 13S + TE + Bo + Cu (Bao hồng) Cà Phê

16 - 8- 16 - 13S + TE + Bo + Cu (Bao hồng) Cà Phê

Phân 16-8-16-13S + Bo + TE cung cấp lượng lớn Bo giúp hạn chế rụng quả, và nâng cao chất lượng nông sản.

30-20-5

30-20-5

- Phân NPK đa lượng có hàm lượng dinh dưỡng cao. Thích hợp bón cho các loại cây trồng.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản .

16 - 8 - 16 - 13S + TE + B2O3 + Cu + Zn Cà Phê

16 - 8 - 16 - 13S + TE + B2O3 + Cu + Zn Cà Phê

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.

- Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

6 7
Video giới thiệu công ty