Tin nổi bật
Ngày 13 tháng 03 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh có nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đỗ Văn Ngọc. Lý do: Ông Đỗ Văn Ngọc bận công việc cá nhân không có thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty

download

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty