Tin nổi bật
Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công Ty Hóa Sinh đã thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh năm tài chính 2020. Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm:

download THÔNG BÁO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty