Tin nổi bật
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Ngọc. Chức vụ: Phó tổng giám đốc. Mã chứng khoán giao dịch: HSI Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.510 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 19.510 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân. Phương thức giao dịch: khớp lệnh Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 06/05/2014 đến 30/05/2014.

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty