Tin nổi bật
Bà Trương Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát - đăng ký bán 5.000 cổ phần. Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi bán: 0 cổ phần. Thời gian giao dịch: từ 14/03 đến 10/04/2019. Phương thức giao dịch: khớp lệnh. Mục đích: Giải quyết tài chính cá nhân.

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty