Tin nổi bật
HSI công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự trong Ban Tổng giám đốc. Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm

download QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty