Tin nổi bật
Sáng ngày 27/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất chon ngày 27/03/2020 là ngày đăng ký cuối cùng và ngày 17/04/2020 là ngày Đại hội cổ đông thường niên 2020. Quí vị quan tâm xin xem file đính kèm.

download Nghị quyết HDQT

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty