Tin nổi bật
Ngày 28/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 61/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (mã CK: HSI) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2013 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông Thời gian thực hiện: 30/03/2013. Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh. Địa chỉ: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty