Tin nổi bật
Ngày 02/03/2023, HSI ký kết hợp đồng tư vấn quan hệ cổ đông với DAS - Tổ chức có liên quan của Ông Huỳnh Ạnh Tuấn - TV HĐQT và ông Tạ Ngyên Vũ - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty. Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm:

download Ký kết HĐ tư vấn với tổ chức liên quan

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty