Tin nổi bật
Người thực hiện giao dịch; Nguyễn Tấn Quốc Chức vụ: Thành viên HĐQT Số lượng CP giao dịch: 25.000 cổ phiếu Thời gian thực hiện giao dịch: từ 15/12/2021 đến 14/01/2022 Số lượng cổ phiếu sau giao dịch: 0 cổ phiếu

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty