Tin nổi bật
Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2019 và các biểu mẫu liên quan. Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm.

download Giấy ủy quyền

download Giấy xác nhận tham dự Đại Hội

download Đơn xin ứng cử - đề cử HĐQT

download Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT

download Thông báo tổ chức Đại Hội

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty