Tin nổi bật
Bà Ôn Lệ Hồng là cổ đông lớn của Công ty CP Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ôn Lệ Hồng- Mã chứng khoán: HSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 442.202 CP (tỷ lệ 4,42%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.442.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.864.902 CP (tỷ lệ 18,65%)
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 29/03/2019.

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty