Tin nổi bật
Ngày 12/04/2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Mời Quí vị quan tâm xem file Biên bản và Nghị quyết đính kèm:

download Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019

download Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty