Tin nổi bật
Sáng ngày 26/06/2020, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Công ty xin công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội, Quí vị quan tâm xin xem file đính kèm:

download BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty