Tin nổi bật
HSI công bố thông tin BCTC đã kiểm toán năm 2019 kèm giải trình, Quí vị quan tâm xin xem file đính kèm sau đây:

download BÁO CÁO TC RIÊNG 2019

download BÁO CÁO TC HỢP NHẤT 2019

download CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty