Tin nổi bật
Bà Huỳnh Thị Ngọc Hương không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Ngọc Hương- Mã chứng khoán: HSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.437.700 CP (tỷ lệ 14,38%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.437.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 10%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/03/2019.

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty