Tin nổi bật

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

07-12-2018

Ngày 07/12/2018, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã ký kết hợp đồng kiểm...

Xem thêm >>

TIN BUỒN

16-07-2018

Hội Đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh...

Xem thêm >>

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

16-06-2018

Sau một thời gian bị sự cố, nay trang web của Công ty đã được khắc phục xong và đang hoạt động...

Xem thêm >>

Bản cáo bạch niêm yết

04-06-2018

Kính mời quý vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Báo cáo thường niên 2017

04-06-2018

Kính mời Quý vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Qui chế quản trị nội bộ

04-06-2018

Kính mời quý vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

CỔ PHIẾU HSI ĐƯỢC RA KHỎI DIỆN HẠN CHẾ GIAO DỊCH

10-05-2018

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời...

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty