Tin nổi bật

CỔ PHIẾU HSI ĐƯỢC RA KHỎI DIỆN HẠN CHẾ GIAO DỊCH

10-05-2018

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời...

Xem thêm >>

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN NGOẠI TRỪ BCTC 2017

10-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

10-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau.

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

10-05-2018

Kính mới Quí vị quan tâm xem file đính kèm sau.

Xem thêm >>

TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

10-05-2018

Mời Quý cổ đông xem file đính kèm sau.

Xem thêm >>

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

10-05-2018

HSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018. Kính mời Quý cổ đông...

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ngày CBTT: 9:30 26/02/2018)

10-05-2018

Sáng ngày 26/02/2018, các thành viên HĐQT Công ty đã họp và thống nhất chọn thời gian, địa điểm...

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty