Tin nổi bật

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI DỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

06-04-2021

Mời Quí cổ đông quan tâm xem file đính kèm sau đây:

Xem thêm >>

HSI CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC NĂM 2020

27-03-2021

HSI CBTT Báo cáo tài chính năm 2020, mời quý vị quan tâm xem file đính kèm dưới đây:

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

30-01-2021

Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

THÔNG BÁO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

28-12-2020

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công...

Xem thêm >>

THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY

28-07-2020

HSI công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự trong Ban Tổng giám đốc. Mời Quí vị quan tâm xem...

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 17/CK-HS

27-07-2020

HSI công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 17/CK-HS ngày 27/07/2020. Mời quí vị quan tâm xem file đính...

Xem thêm >>

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

26-06-2020

Sáng ngày 26/06/2020, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã diễn ra và thành...

Xem thêm >>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

13-06-2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Mời quí vị quan tâm xem các file đính k...

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

12-05-2020

Sau khi hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 17/04/2020 do tình hình dịch bệnh Covid...

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty