Tin nổi bật

THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY

28-07-2020

HSI công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự trong Ban Tổng giám đốc. Mời Quí vị quan tâm xem...

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 17/CK-HS

27-07-2020

HSI công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 17/CK-HS ngày 27/07/2020. Mời quí vị quan tâm xem file đính...

Xem thêm >>

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

26-06-2020

Sáng ngày 26/06/2020, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã diễn ra và thành...

Xem thêm >>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

13-06-2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Mời quí vị quan tâm xem các file đính k...

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

12-05-2020

Sau khi hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 17/04/2020 do tình hình dịch bệnh Covid...

Xem thêm >>

THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

15-04-2020

Sáng ngày 15/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghi quyết số 08/CK-HS về việc hoãn thời...

Xem thêm >>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

31-03-2020

HSI công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019, mời quí vị quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

30-03-2020

HSI công bố thông tin BCTC đã kiểm toán năm 2019 kèm giải trình, Quí vị quan tâm xin xem file đính kèm...

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

27-02-2020

Sáng ngày 27/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất chon ngày 27/03/2020 là ngày...

Xem thêm >>

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

23-12-2019

Ngày 23/12/2019, Công Ty CP Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã ký kết hợp đồng kiểm toán để...

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty