Tin nổi bật

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

13-05-2021

HSI công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc, Mời Quí vị quan tâm xem file...

Xem thêm >>

HSI CÔNG BỐ THÔNG TIN VV THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

11-05-2021

Mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây:

Xem thêm >>

THÔNG BÁO

29-04-2021

Thông báo về việc hạn chế giao dịch UpcoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật tư Tổng...

Xem thêm >>

HSI CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

12-04-2021

Mời Quí vị quan tâm xem file đinh kèm sau đây:

Xem thêm >>

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

07-04-2021

Kính mời Quí vị xem file đính kèm sau đây:

Xem thêm >>

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI DỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

06-04-2021

Mời Quí cổ đông quan tâm xem file đính kèm sau đây:

Xem thêm >>

HSI CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC NĂM 2020

27-03-2021

HSI CBTT Báo cáo tài chính năm 2020, mời quý vị quan tâm xem file đính kèm dưới đây:

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty