Tin nổi bật

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022

18-01-2023

Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ XUÂN NGỌC

31-12-2022

HSI thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giấm đốc Công ty đối với Ông Vũ Xuân Ngọc....

Xem thêm >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT HĐKT BCTC NĂM 2022

30-11-2022

Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

THÔNG BÁO XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

30-11-2022

HSI CBTT tỷ lệ sỡ hữu nước ngoài. Quí vị quan tâm vui lòng xem file đính kèm:

Xem thêm >>

ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT CỦA ÔNG NGUYỄN TẤN QUỐC

06-10-2022

Ngày 06/10/2022, Công ty có nhận được đơn xin rút khỏi HĐQT của ông Nguyễn Tấn Quốc, Mời Quý vị...

Xem thêm >>

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2022

05-07-2022

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

THÔNG BÁO KÝ KẾT HĐ VỚI TỔ CHỨC LIÊN QUAN CỦA TV HĐQT

06-05-2022

Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG, QUI CHẾ QUẢN TRI, QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

28-04-2022

HSI công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động, Qui chế quản trị và Qui chế hoạt động của HĐQT...

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty