Tin nổi bật

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY TỔ CHỨC ĐHCĐ 2017

10-05-2018

Thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017. Kính mời Quí vị xem file đính kèm

Xem thêm >>

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

10-05-2018

Kính mời quý vị xem file đính kèm dưới đây!

Xem thêm >>

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

10-05-2018

Kính mời quý vị xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4

10-05-2018

Kính mời quý vị xem file đính kèm dưới đây !

Xem thêm >>

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

10-05-2018

Kính mời quý vị xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

Thay Đổi Người Công Bố Thông Tin

10-05-2018

Kính mời quý vị xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính

10-05-2018

Kính mời quý vị xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HÓA SINH NĂM 2016

10-05-2018

Kính mời quý vị xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CỔ PHIẾU HSI BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH

18-05-2018

Kính mời quý vị xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty