Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Điểm Báo Sâu Bệnh

Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 22-29/9

Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 22-29/9
Một số diện tích có thể nhiễm rầy nặng

Một số diện tích có thể nhiễm rầy nặng
Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 04-10/8

Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 04-10/8
Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 30/6 - 6/7

Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 30/6 - 6/7
Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 16 - 22/6

Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 16 - 22/6
Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 2 - 8/6

Tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục phát sinh trên các trà lúa muộn giai đoạn chín sáp và lúa HT mới gieo cấy ở các tỉnh Bắc Trung bộ.
Dự báo dịch hại trong tuần từ ngày 26/5 - 2/6

Tại các tỉnh phía Bắc, rầy nâu - rầu nâu nhỏ - rầy lưng trắng lứa 3: Tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên lúa giai đoạn trỗ bông - chắc xanh, đỏ đuôi.
Bình Thuận: Cảnh báo sâu bệnh trên lúa hè thu sớm

Bình Thuận: Cảnh báo sâu bệnh trên lúa hè thu sớm
Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 19 - 25/5

Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 19 - 25/5
Dự báo sâu bệnh tuần từ 12-19/5

Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bọ trĩ, sâu keo... phát sinh hại chủ yếu lúa HT giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
TRANG ĐẦU12TRANG CUỐI