Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Phân bón NPK mùa khô

22-5-7-13S+TE+Bo+Cu+Zn+(Ca+Mg)  ( Tan Nhanh )
22-5-7-13S+TE+Bo+Cu+Zn+(Ca+Mg)  ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 22-5-7-13S+TE+Bo+Cu+Zn+(Ca+Mg) ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 5%
- KALI (K2O) : 7%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
MgO : 0.5% ; CaO : 0.5% ; Fe : 100ppm
Cu : 100 ...
* Phân bón CON TRÂU MÙA KHÔ CAO CẤP là phân tan nhanh,chứa Đạm ,
Lân, Kali và Trung Vi Lượng cao ( Bo, Zn, Ca, Mg ) giúp ;
- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.
22-5-5-13S+TE+Bo+Cu+(Ca+Mg) ( Tan Nhanh )
22-5-5-13S+TE+Bo+Cu+(Ca+Mg) ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 22-5-5-13S+TE+Bo+Cu+(Ca+Mg) ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 5%
- KALI (K2O) : 5%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
MgO : 0.5% ; CaO : 0.5% ; Fe : 100ppm
Cu : 100 ...
* Phân bón CON TRÂU MÙA KHÔ CAO CẤP là phân tan nhanh,chứa Đạm ,
Lân, Kali và Trung Vi Lượng cao ( Bo, Zn, Ca, Mg ) giúp ;
- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.
20-6-8+15S+TE+B2O3+Cu+Zn  ( Tan Nhanh )
20-6-8+15S+TE+B2O3+Cu+Zn  ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 20-6-8+15S+TE+B2O3+Cu+Zn ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 6%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 15%
MgO : 0.5% ; CaO : 0.5% ; Fe : 100ppm
Cu : 100 ...
* Phân bón CON TRÂU MÙA KHÔ CAO CẤP là phân tan nhanh,chứa Đạm ,
Lân, Kali và Trung Vi Lượng cao ( Bo, Zn, Ca, Mg ) giúp ;
- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.
20-5-7-13S+TE  ( Tan Nhanh )
20-5-7-13S+TE  ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 20-5-7-13S+TE ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 5%
- KALI (K2O) : 7%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
MgO : 0.5% ; CaO : 0.5% ; Fe : 100ppm
Cu : 100 ...
* Phân bón CON TRÂU MÙA KHÔ CAO CẤP là phân tan nhanh,chứa Đạm ,
Lân, Kali và Trung Vi Lượng cao ( Bo, Zn, Ca, Mg ) giúp ;
- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI