Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Phân bón NPK cao cấp

16-16-8-13S+TE+B2O3+Cu+Zn
16-16-8-13S+TE+B2O3+Cu+Zn
Sản phẩm: 16-16-8-13S+TE+B2O3+Cu+Zn
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
B : 0.1% ; CaO : 0.1% ; MgO : 0.1% ;
Fe : 0.01...
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
16-16-8-13S+TE
16-16-8-13S+TE
Sản phẩm: 16-16-8-13S+TE
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- MAGIÊ ( MgO) : 1%
- KẼM (ZnO) : 1000ppm
...
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
16-16-8-13S Thường
16-16-8-13S Thường
Sản phẩm: 16-16-8-13S Thường
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
 
16-16-8-13S Philippines
16-16-8-13S Philippines
Sản phẩm: 16-16-8-13S Philippines
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
16.16.8.13S JAPAN
16.16.8.13S JAPAN
Sản phẩm: 16.16.8.13S JAPAN
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
KALI 30
KALI 30
Sản phẩm: KALI 30
Thành phần: - KCL - K 30
( 30% K20 MIN )

- Cải tạo đất.

- Kháng sâu bệnh

- Trái lớn, chắc hạt

- Tăng năng suất cây trồng
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI