Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

NPK Xuất Khẩu Campuchia

20-20-15 + TE Campuchia
20-20-15 + TE Campuchia
Sản phẩm: 20-20-15 + TE Campuchia
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 20%
- KALI (K2O) : 15%
- CANXI (CaO) : 0.3%
- MAGIE ( MgO) : 0.4%
- LƯU HUỲNH (S) : 0.5%
( ...
- Cải tạo đất.
- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt,
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.
- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
16-16-8-13S + TE Campuchia
16-16-8-13S + TE Campuchia
Sản phẩm: 16-16-8-13S + TE Campuchia
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- MAGIÊ ( MgO) : 1%
- KẼM (ZnO) : 1000ppm
...
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
UREA
UREA
Sản phẩm: UREA
Thành phần: - Nitơ ( N ) : 46%
Đang cập nhật...
Khoai Mì 14-7-18
Khoai Mì 14-7-18
Sản phẩm: Khoai Mì 14-7-18
Thành phần: - ĐẠM (N) : 14%
Đang cập nhật...
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI