Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Chuyên dùng cho cây tiêu

HT 2 ( Tan Nhanh )
HT 2 ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: HT 2 ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 14%
- LÂN (P2O5) : 9%
- KALI (K2O) : 13%
Ca ; Mg ; S ; Cu ; Zn ; Mo ; Bo ; Mn ...
- Tăng đậu quả, quả to, chắc hạt.
- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.
- Tăng nâng suất và chất lượng .
HT 3 ( Tan Nhanh )
HT 3 ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: HT 3 ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 12%
- LÂN (P2O5) : 9%
- KALI (K2O) : 21%
Ca ; Mg ; S ; Cu ; Zn ; Mo ; Bo ; Mn ...
- Tăng đậu quả, quả to, chắc hạt.
- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.
- Tăng nâng suất và chất lượng .
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI